logo
BEJELENTKEZÉS | REGISZTRÁCIÓ
Elfelejtetted a jelszavad?

Gyakorlati félév követelményei

A HALLGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A hallgató azt követően kezdheti meg gyakorlatát, miután teljesítette a gyakorlatra bocsátás feltételeit és a szakvezető ezt engedélyezte. (180 kredit teljesítése)

A hallgató a MAG Praktikum által szervezett kérdőív kitöltésével regisztrálja magát a gyakorlati képzésbe. Ezután a kiválasztási folyamat során megjelöli az általa preferált fogadóhelyeket. (A folyamatról külön értesítést kapnak a hallgatók.)

A gyakorlati képzést megelőzően a hallgatónak a helyszínen tájékozódnia kell  a képzőhely nyújtotta lehetőségekről, feladatokról, majd fel kell készülnie a gyakorlatra. Ez a képzési terv megfogalmazását, a vállalati jelentések, beszámolók megismerését jelenti.

A hallgatóknak olyan képzőhelyre  célszerű jelentkeznie, mely szakmai pályafutását támogatja.

A hallgatónak hat hét elteltével készítenie kell egy rövid, írásbeli szakmai beszámolót (Részjelentés), amelyet a munkahelyi kapcsolattartó ellenjegyezésével a hallgató a tanszéki kapcsolattartónak megküld! A képzési időszak végén készítenie kell egy záró, szakmai beszámolót (Gyakorlatértékelő adatlap)! A képzés végén a hallgatónak prezentációval kell beszámolnia. 

A honlapra feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatos követelmények

A dokumentumokat feltölteni (regisztrált) hallgatóként a rendszerbe belépve lehetséges, a bal oldali menüpont "Dokumentumok feltöltése" funkcióra kattintva.

  • Képzési terv

A képzési tervet a gyakorlat megkezdése előtt egy héttel, de legkésőbb a gyakorlat megkezdését követő első héten el kell készíteni és a Gyakorlati képzőhelyen a Gyakorlatvezetővel (a honlapon) elfogadtatni.Ezt követően a Képzési tervet az egyetemi Szakvezető is minősíteni fogja és megfogalmazza esetleges további elvárásait, változtatási javaslatait.

A Képzési tervben a fejlesztendő készségek részt úgy kell kitölteni, hogy az adott szakra vonatkozó Képzési Kimeneti Követelmények (KKK) közül minden, a gyakorlati tudásra vonatkozó készség a gyakorlati félév 12/14 hete alatt fejlesztésre kerüljön. A szakokra vonatkozó KKK követelmények  honlapunkon, illetve az OM honlapján is megtalálhatóak.

A gyakorlat ideje alatt elvégzendő tevékenységek a fejlesztendő készségekkel összefüggően megfogalmazott tevékenységek / betöltendő munkakör rövid, 1 mondatos leírását tartalmazza.

A szakmai gyakorlat ütemezése rész az elvégzendő tevékenységek bővebb leírását, részletezését kell tartalmaznia időbeli ütemezés szerint.

  • Zárójelentés

A zárójelentés a Képzési tervhez viszonyítva mutatja be a Hallgató fejlődését, szakmai előremenetelét a gyakorlati félév alatt. A jelentés kitöltése hasonló rendszerben működik, mint a Képzési tervé.

A Zárójelentés Gyakorlati Napló része időbeli bontásban tartalmazza a fejlesztett készségek, hozzájuk kapcsolódó tevékenységek részletes ismertetését.

A dokumentumok feltöltésének határideje:

2x6 / 2x7 hetes gyakorlat esetén mindkét hely esetében.

- Képzési terv (2 db): az adott gyakorlat 1. hetében
- Zárójelentés (2 db): az adott gyakorlat 6./7. hetében
- Prezentáció (1 db): a második gyakorlat 6./7. hetében

 1x12 / 1x14 hetes gyakorlat esetén:

- Képzési terv: a gyakorlat 1. hetében
- Részjelentés: a gyakorlat 6./7. hetében
- Zárójelentés: a gyakorlat 12./14. hetében
- Prezentáció: a gyakorlat 12./14. hetében.

A dokumentumok sablonjai a hallgatók saját felületén a feltöltendő dokumentumok menüpontban találhatóak.

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy a gyakorlati dokumentumok feltöltésének hiánya az aláírás megtagadását vonja maga után. A késői dokumentumfeltöltés pénzbüntetés megfizetésével vehető figyelembe.

Levelezős hallgatóknak is szükséges feltölteni a dokumentumokat.

 

A gyakorlati tevékenység bírálati szempontjai

A gyakorlatról a 12./14. gyakorlati hét lezárását követő héten bírálat készül  A bírálatot előbb a gyakorló hely felelőse készíti el, aki az eredményt továbbítja a szak megfelelő képviselőjének. Ezután a szakvezető is elkészíti a bírálatot és megajánlja a hallgatónak az érdemjegyet, melyet a NEPTUN rendszerben rögzít.

A hallgató gyakorlati félévének értékelése három fokozatú minősítés alapján történik: nem felelt meg, megfelelt vagy kiválóan megfelelt.

A gyakorlat teljesítése esetén a hallgató a 7 félévre 30 kreditet kap!

Sikertelen teljesítés esetén (nem megfelelő hozzáállás, nem megfelelő teljesítés, hiányzás, stb.) a gyakorlati félév nem kerül elfogadásra, azaz a félévet meg kell ismételni! 

A gyakorlati félév tanulmányi és szakmai követelményei

A hallgató köteles teljesíteni a gyakorlatot, az intézmény és a kijelölt, vagy választott gyakorlati képzőhely útmutatásai alapján. A hallgató a MAG Praktikum gyakorlat-közvetítővő bevonásával önállóan is kereshet magának gyakorlati helyet.

A gyakorlati félév 12/14 hét (40 óra/hét), gyakorló helyen eltöltött gyakorlati idő.

A gyakorlati követelmények általános szakmai és a szakra jellemző speciális részből tevődnek össze. Utóbbit az adott intézmény szakvezetése határozza meg. A konkrét elvárásokat a gyakorlat elején  A gyakorlati képzési terv-ben határozzák meg a hallgatók számára.

Az általános szakmai rész tartalmazza a munkahely működésének ismertetését, fontosabb tevékenységének, munkafolyamatainak áttekintését. A hallgatónak tájékozódnia kell a gyakorlati képzőhely rövid és középtávú terveiről. Meg kell ismernie  az intézmény gyengeségeit, erősségeit! Célunk, hogy a hallgató a megszerzett elméleti tudásával járuljon hozzá a gyakorlati képzőhely sikeres tevékenységéhez és vegyen részt az adott gyakorlati képzőhely speciális feladatainak megoldásában!Kiemelt partnerek:

E-on Tiszántúli régió
www.eon.hu

DE Gazdaságtudományi Kar
www.econ.unideb.hu/

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****
www.aquaticum.hu

OTP Bank Nyrt.
www.otpbank.hu

Generali Providencia Zrt.
www.generali.hu

Hotel Lycium**** Debrecen
www.hotellycium.hu

Online áruház
www.digitalko.hu
E-mail: info@magpraktikum.hu