logo
BEJELENTKEZÉS | REGISZTRÁCIÓ
Elfelejtetted a jelszavad?

A gyakornokok szakmai kompetenciáinak rövid bemutatása

SZAKTERÜLETEK, AHOL A HALLGATÓK SZAKMAI KOMPETENCIÁJÁT IGÉNYBE VEHETI

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSI TERÜLETEI:

 • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak 
 • Informatikus és szakigazgatási agrármérnök szak 
 • Kereskedelem és marketing szak 
 • Pénzügy és számvitel szak
 • Turizmus-vendéglátás szak
 • Sportszervező szak
 • Gazdálkodási és menedzsment szak
 • Nemzetközi gazdálkodás

 

 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

 • vidéki területen elő emberek életfeltételeinek javítása, a rendelkezésre álló források integrálása;
 • az agrárvállalatok és -vállalkozások irányítási, gazdasági feladatainak ellátása;
 • a vidéki térség problémáinak, fejlesztési lehetőségeinek elemzése; üzleti terv készítése;
 • hozzájárulás a gazdálkodási szerkezet folyamatos megújításához;
 • a meglévő számviteli ismeretek birtokában a kisvállalkozások bizonylatolási és elszámolási kötelezettségeinek teljesítése;
 • közreműködés a tájhasznosítási, ökotermesztési és integrált termesztési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában;
 • a vidéki térségfejlesztés nemzetközi követelményeinek kezelése;
 • a vidéki térség fejlesztéséhez szükséges projektek megírására, koordinálása.

Informatikus és szakigazgatási szak

 • informatikai eszközök és rendszerek alkalmazása az agrár, szak- és közigazgatási jellegű problémák megoldásában;
 • korszerű info-kommunikációs eszközök, módszerek és rendszerek alkalmazása, adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • informatikai támogatás és fejlesztés végrehajtásában történő közreműködés;
 • fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezése, irányítása, szakigazgatási alkalmazások működtetése, felhasználói szolgáltatások ellátása;
 • az agrárgazdaság központi, regionális és helyi szintű igazgatását, felügyeletét, szervezését ellátó állami és civil szervezetekben vezetői, szervezői, hatósági és igazgatási munka ellátása;
 • az Európai Unió és az állami, költségvetési szektor, valamint az agrárgazdaság közötti kapcsolatrendszert alkotó intézményekben vezetői, szervezői feladatok ellátása.

Pénzügy és számvitel szak

 • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések elokészítése, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítése, értékelése;
 • önálló finanszírozási döntések, a mérlegbeszámoló elkészítése;
 • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítása, elemzése;
 • adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározása és a bevallások elkészítése;
 • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározása;
 • számviteli politika, számviteli szabályzatok készítése;
 • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolása;
 • önálló munkavégzés és csoportmunka;
 • tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazása, meggyőző szakmai érvelés, korszerű informatikai eszközök használata.

Kereskedelem és marketing szak

A hallgatók ismerik:

 • a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit;
 • a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és non-profit szférában;
 • a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival;
 • a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét;
 • az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit;
 • a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit;
 • a logisztikai folyamatokat;
 • az e-üzlet módszereit és hátterét;
 • képesek a marketing értékesítés roved és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.

 

MEZŐGAZDASÁG, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR KÉPZÉSI SZAKTERÜLETEI:

- Állattenyésztő mérnök 
- Élelmiszermérnök
- Mezőgazdasági mérnöki 
- Kertészmérnök
- Környezetgazdálkodási agrármérnök 
- Növénytermesztő mérnök 
- Természetvédelmi mérnök 
- Vadgazda mérnök

Állattenyésztő mérnök

 • az állattenyésztés és takarmányozás, az állati termékek feldolgozása, értékesítése területén az ismeretek, módszerek, technológiák és munkaműveletek alkalmazása;
 • az állattenyésztési ágazatokban folyó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezése, berendezések és gépek szakszerű üzemeltetése;
 • gazdasági állatfajok tenyésztő, nemesítő munkájának elvégzése;
 • az állatállomány betegségmegelőző feladatainak szervezése és megvalósítása;
 • az előállított termékek szakszerű kezelése és azok értékesítése, piaci forgalmazása;.
 • állati termék előállítás minőségi, minőségbiztosítási, környezetvédelmi és munkavédelmi előírásainak, jogi és közgazdasági szabályzórendszerének alkalmazása;
 • környezetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos előírások betartása;
 • gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezése és gyakorlati megvalósítása;
 • gazdasági folyamatok elemzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartási folyamatok végzése

Élelmiszermérnök

 • az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén az élelmiszer-előállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, vezetési és szervezési, marketing, élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazása;
 • az élelmiszeripari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás során bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek molekuláris hátterének felismerése;
 • az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazása;
 • élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítása, tartósítása, biztonságos élelmiszerek előállítása;
 • élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazása, a főbb élelmiszer komponensek azonosítása;
 • az élelmiszeripar számára fontos mikroorganizmusok kimutatása, vizsgálati módszereinek elvégzése;
 • élelmiszeripari folyamatok tervezése, szervezése, ellenőrzése;
 • élelmiszeripari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazása, irányítása;
 • HACCP rendszer kiépítésében történő közreműködés és annak irányítása;
 • élelmiszertechnológiákkal kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazása;
 • szakmai problémák megfogalmazása, elemzése, értékelése.

Kertészmérnök

 • a kertészeti növényekben lejátszódó fontosabb folyamatok fizikai, kémiai, biológiai hátterének felismerésre;
 • biológiai, kémiai, élettani, műszaki és technológiai ismeretek alapján magas biológiai értékű kertészeti termékek előállítása, megóvása;
 • termesztés technológiák élettani, műszaki és közgazdasági hátterének meghatározása;
 • kertészeti termesztésben károsító szervezetek felismerése, ellenük való hatékony védekezés;
 • a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazása; önálló kertészeti gazdaságok létrehozása és üzemeltetése;
 • kertészeti termékek tervezése, szervezése, ellenőrzése; kertészeti termelés és forgalmazás terén a várható trendek felismerése, a tevékenységek ennek megfelelő módosítása;
 • szakmai problémák megfogalmazása, elemzése, értékelése.

Környezetgazdálkodási agrármérnök

 • önálló környezetszemléletű gazdálkodás, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazása;
 • környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazása;
 • vállalatok környezetirányítási rendszerének kezelése;
 • fenntartható földhasználatok kivitelezése;
 • fenntartható tájgazdálkodás megvalósítása;
 • az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban;
 • azok ellenőrzése, valamint szaktanácsadás.

Mezőgazdasági mérnök

 • természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, technológiai, gazdasági és gazdálkodási ismeretek alkalmazása;
 • önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazása;
 • piacképes mezőgazdasági termékek előállítása és forgalmazása;
 • mezőgazdasághoz kapcsolódó folyamatok ellenőrzése, irányítása, mezőgazdasági projektek menedzselése;
 • a környezetvédelmi előírások, a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazása;
 • gazdasági technológiai innováció.

Növénytermesztő mérnök

 • a növényi termék-előállítás, kereskedelem, forgalmazás, menedzsment folyamatainak áttekintése, értékelése;
 • szántóföldi növényekkel kapcsolatos természettudományos, műszaki, mezőgazdaság technológiai, gazdasági, gazdálkodási ismeretek alkalmazása;
 • talaj. és tájvédelmi feladatok ellátása.

Természetvédelmi mérnök

 • az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízkormányzási, vad- és halgazdálkodási ismeretek alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelése;
 • természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzése;
 • a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértése és értelmezése;
 • természetvédelmi problémák megoldása, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzése.

Vadgazda mérnök

 • az elsajátított erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismeretek alapján a gazdálkodási folyamatok és természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelése;
 • vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és természetvédelmi problémák elemzése;
 • statisztikai, rendszerelméleti, ökonómiai elemzési módszerek alkalmazásával a problémák megoldása;
 • az Országos Vadgazdálkodási Adattár, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértése és értelmezése;
 • vadállomány-szabályozási problémák megoldása, ökológiai szemléletű élőhely-fejlesztési feladatok elvégzése.


Kiemelt partnerek:

E-on Tiszántúli régió
www.eon.hu

DE Gazdaságtudományi Kar
www.econ.unideb.hu/

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****
www.aquaticum.hu

OTP Bank Nyrt.
www.otpbank.hu

Generali Providencia Zrt.
www.generali.hu

Hotel Lycium**** Debrecen
www.hotellycium.hu

Online áruház
www.digitalko.hu
E-mail: info@magpraktikum.hu