logo
BEJELENTKEZÉS | REGISZTRÁCIÓ
Elfelejtetted a jelszavad?

GY.I.K.

1. Mettől meddig szól a gyakorlat?

A gyakorlati időszak 12 hét BSC nappali tagozaton, 4 hét BSC levelező tagozaton. A gyakorlati időszak 14 hét FOSZ nappali tagozaton, 6 hét FOSZ levelező tagozaton.

Az aktuális félévben leghamarabb 2019. július 15-én lehet elkezdeni. A gyakorlati időszak vége 2019. október 31. 

Következő félév várható kezése 2020. február 10.

2. Csak regisztrált oktatóhelyekre mehetnek-e a hallgatók?

Igen, a szakvezetőknek el kell fogadni a gyakorlati helyet szakmai szempontból, valamint a szükséges adminisztrációt is el kell végezni, ebben a MAG Praktikum képviselői tudnak tájékoztatást adni. A gyakorlati hely minősítéséről, regisztrálási folyamatáról külön tájékoztatást adunk a honlap Hallgató által szervezett gyakorlati fogadóhely menüpontja alatt.

Külföldön is letölthető a gyakorlati félév, ha a gyakorlati képzőhely és az egyetem között szerződéses viszony létesül.


3. Mi az utolsó dátum amikor elkezdheti a gyakorlatot a hallgató?

Nappali tagozaton 2019. augusztus 5-én legkésőbb el kell kezdeni a gyakorlatot (kivétel sportszervezők).

Levelező tagozaton 2019. szeptember 23-án.

4. Mi a teendő az együttműködési megállapodással?

Az egyetem csak olyan helyre küldhet gyakornokot, amelyikkel élő együttműködési megállapodása van. Ezeket az igazolásokkal együtt a gyakorlat kezdetére, vagy elején a MAG Praktikum a leadott fogadó nyilatkozatok alapján 3 példányban elkészíti és aláíratja az Egyetem és a MAG Praktikum képviselőivel. Ezt követően a hallgatóknak azt fel kell venni, kivinni a fogadóhelyre és annak aláírásra jogosult személyével aláíratni. Ezt követően a 3 példányból 2 példányt a MAG Praktikumhoz vissza kell juttatni személyesen, vagy postai úton.

Azok a hallgatók, akik érvényes megállapodás nélkül töltik le a gyakorlatukat a gyakorlati félévből kizárhatók.

Levelezős hallgatóknak csak külön kérésre készítünk együttműködési megállapodást. Mivel a levelezős hallgatók nagy része a saját munkahelyén tölti a gyakorlatot, ahol munkaviszonnyal rendelkezik, valmint a vonatkozó tv értelmében 6 hétnél rövidebb gyakorlat esetében nem szükséges együttműködési megállapodás kötése.

5. Mi a diplomamunka leadásának a határideje?

Kari hatáskörű, független a gyakornoki programtól.

6. Kap-e ösztöndíjat a hallgató a gyakorlat idejére? Mennyi az összege? Mik a fizetési feltételek?

A hallgató jogosult ösztöndíjra. Az ösztöndíj összege az előző félév tanulmányi átlaga alapján kerül meghatározásra. Teljes mértékben az általános szabályozás marad érvényben az ösztöndíj kérdéskörében.

7. A gyakorlati helyet biztosító cég fizet-e? Ha igen mennyit? Mik a fizetési feltételek?

A hatályos felsőoktatási törvény értelmében 44§ "(3) A hallgatót díjazás illetheti, illetve - a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, valamint a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés esetén - díjazás illeti, amelynek mértékemelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizet". Jelenlegi minimálbér 149 000 Ft/hó, ez alapján a kötelező juttatás 96 850 Ft/hó, mely összeg adó- és járulékmentes.

"... költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet".

8. Hol érhető el a regisztrált gyakorlati fogadóhelyek listája?

A gyakorlati fogadóhelyeket a regisztrált hallgatók a saját profiljukon legördülő listában láthatják. A lista folyamatosan frissül.

9. Jár-e a hallgató részére utazási- ill. lakhatási támogatás?

A törvény szabályozása alapján a hallgatóknak az alábbi juttatások járnak kötelezően:

a) hallgatónak közvetlenül fizetendő munkadíj a Ftv. 48. § (3) bekezdése alapján,

b) útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára tömegközlekedési eszközökkel történő utazáshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,

c) útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg,

d) tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá olyan munkaruha, külön jogszabály alapján kötelezően előírt egyéni védőeszköz, amely a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti. A kedvezményes étkeztetés esetén a 11. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

Kollégiumi elhelyezésre igényt tarthat a hallgató a gyakorlati félév során is. Ennek technikai kivitelezése (félévre történő kollégiumi elhelyezés biztosítása) még kidolgozás alatt van. Lakhatási támogatásra nem jogosult a hallgató általános esetben, de természetesen a gyakorlati képzőhellyel ettől eltérő megállapodást is köthet a hallgató.

A kötelezően járó költségek egy része elszámolható a gyakorlati képzőhely szakképzési hozzájárulásának terhére.

10. Kell-e a hallgatónak külön biztosítást kötnie a gyakorlati időszakra?

A hallgató a fogadóhellyel köt szerződést, ebből a szempontból ugyanolyan szabályok vonatkoznak a hallgatóra, mint a fogadóhely többi alkalmazottjára, ebben a kérdésben a fogadóhely belső szabályzatai az irányadóak.

11. Jár-e kollégiumi ellátás az adott időszakra?

Kollégiumi elhelyezésre igényt tarthat a hallgató a gyakorlati félév során is.  

12. Ki az egyetemi kapcsolattartó a hallgató és az egyetem között a gyakorlati időszak alatt?

Szakmai kérdésekben a szakvezető, illetve a szakvezető által kijelölt személy tartja a kapcsolatot a gyakorlati hellyel, szervezési és adminisztrációs kérdésekben a MAG Praktikum képviselőihez lehet fordulni.

13. Milyen kötelezettségei vannak a hallgatónak? Pl. gyakorlati jegyzőkönyv? És ezeket a kötelezettségeket milyen határidőre kell teljesíteni?

A hatályos Kari szabályzatok szerint a gyakorlat alatt az alábbi dokumentumokat kell feltölteni a rendszerbe:

NAPPALI tagozaton:

- A gyakorlat 1. hetén a képzési tervet kell kitölteni, majd feltölteni a rendszerbe.

- A gyakorlat közepén, a 6./7. hét után a hallgatónak részjelentést kell készíteni a gyakorlati időszak első feléről.

- A gyakorlat végén a záróértékelő adadlapot, valamint a prezentációt kell feltölteni a hallgatónak, mivel körülbelül a diplomavédéssel egy időben prezentálni kell a gyakorlati félév feladatait, tapasztalatait.

A pontos határidők a gyakorlat megkezdéséhez, illetve a diplomavédéshez igazodnak.

LEVELEZŐ tagozaton:

- A gyakorlat 1. hetén a képzési tervet kell kitölteni, majd feltölteni a rendszerbe.

- A gyakorlat végén a záróértékelő adadlapot, valamint a prezentációt kell feltölteni a hallgatónak, mivel körülbelül a diplomavédéssel egy időben prezentálni kell a gyakorlati félév feladatait, tapasztalatait.

A gyakorlat végén mindenkonek le kell adni a hitelesített (aláírás + bélyegző) gyakornok értékelő adatlapját, melyet a gyakorlatvezetője tölt ki. A formanyomtatvány elérhető online, valamint megtalálható a letölthető dokumentumok között i

14. Mi történik, ha a hallgató egészségügyi, családi okok miatt hiányzik a gyakorlatról? Milyen hiányzás mellett nem fogadható el a gyakorlat?

A gyakorlat időtartama alatt a hiányzás nem megengedett (a kivételes és előre nem látható események miatti hiányzás elfogadása írásbeli kérvény alapján történhet).

15. Milyen pénzügyi támogatást kaphat az a hallgató, ha olyan helyen van gyakorlaton, ahol nincs szakképzési támogatás?

A hallgató a gyakorlati félév alatt is kap ösztöndíjat, ha legalább 6 hetet tölt egy gyakorlati helyen (ami gazdálkodó szervezet), akkor fizetést illeti, amit a gazdálkodó szervezet a szakképzési hozzájárulása terhére elszámolhat. Ha a fogadószervezet nem kötelezett szakképzési hozzájárulás megfizetésére, akkor ezt más forrásból is megoldhatja, de erre a jelenlegi jogszabályok alapján nincs kötelezettsége.

Továbbá azon hallgatók akik a gyakorlatukat a bejelentett lakhelyüktől valamint oktatási helyüktől (Debrecen), legalább 1 kilométernél távolabb töltik, pályázhatnak utazási támogatásra, melyről bővebb felvilágosítást a HÖK irodában kaphatnak.

16. Figyelembe veszi-e az egyetem az MSc szakon továbbtanulók igényeit a gyakorlati helyek megjelölésénél? (Pl. kutatóhelyek)

Igen. Viszont, a gyakorlati képzés célja, hogy az alapképzés során szerzett elméleti tudását gyakorlatival egészítse ki a hallgató a lehető legtöbb területen, amire nagyobb lehetősége van egy termelő vállalkozásnál.

FAQ

Uploading...Kiemelt partnerek:

E-on Tiszántúli régió
www.eon.hu

DE Gazdaságtudományi Kar
www.econ.unideb.hu/

Aquaticum Termál és Wellness Hotel****
www.aquaticum.hu

OTP Bank Nyrt.
www.otp.hu

Generali Providencia Zrt.
www.generali.hu

Hotel Lycium**** Debrecen
www.hotellycium.hu

Online áruház
www.digitalko.hu
E-mail: info@magpraktikum.hu